[objective-c]UIViewで表示されている状態をUIImageにする

UIViewに表示した状態をUIImageにすることが出来ます。
UIImageにすればカメラロールに保存したり、SNSにアップロード出来ます。

- (UIImage *)screenImage:(UIView *)view{
  UIImage *screenImage;
  UIGraphicsBeginImageContext(view.frame.size);
  [view.layer renderInContext:UIGraphicsGetCurrentContext()];
  screenImage = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext();
  UIGraphicsEndImageContext();
  return screenImage;
}